บริษัท ชำนาญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด

CHAMNAN  INTERNATIONAL  LAW  CO.,LTD.
ที่ตั้ง200/94  ซอยนวลจันทร์  9  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร 10230 ดูแลด้านกฎหมายของบริษัท   สัญญา  นิติกรรมด้านกฏหมายต่างๆของบริษัท


คุณสารสิน ชำนาญกิจ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชำนาญอินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด