สนใจธุรกิจ ใช้เงินน้อย

สนใจการเป็น Agent ตอบโจทก์ ชีวิตคุณ
สนใจคลิ๊ก ดูรายละเอียด  www.baanseree.com www.baanseree.co.th


         ปัจจุบัน  ผู้คนสนใจที่จะทำธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น   หรือหารายได้จากแหล่งที่สอง รองจากรายได้หลักคืองานประจำ   แต่ด้วยการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวนั้น  ย่อมมีข้อจำกัดของแต่ละคนไม่เท่ากันทั้งนั้น บริษัทจึงเปิดโอกาส  ให้ผู้คนทั่วไปที่สนใจจะศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การขายบ้านขายที่ดิน  และสอนวิธีการทำงานที่เป็นระบบ  และเข้าใจง่ายจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารของบริษัท  ด้วยประสบการณ์จึงมองเห็นความสำคัญของการขายบ้านขายที่ดิน  เพราะปัจจุบันการขายบ้านขายที่ดินจำเป็นจะต้องมีตัวกลางด้านการจัดการซื้อขายอย่างเป็นระบบเหมือนต่างประเทศ  ซึ่งจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกๆปี  แต่จำนวนพนักงานที่จะมารองรับกับลูกค้ายังไม่เพียงพอกับการบริการ  และไม่เป็นระบบ  จึงทำให้การทำงานที่เป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนนั้นอยู่ในวงแคบๆ  โดยส่วนตัวจึงอยากประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสได้ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลตัวแทนการเป็น Agent อสังหาริมทรัพย์ ขายบ้าน ขายที่ดิน    เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับลูกค้าที่กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน 


สนใจติดต่อ:   

  • เลขที่235/8 หมู่บ้านปรีชา 2 ถนนราษฏร์พัฒนา(ซอยมัสทีน)แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ 10240     
  • โทร.02-050-3261       
  • Fax:02-050-3261
  • e-mail: banseree@gmail.com      
  • www.baanseree.co.th  
  • www.baanseree.com    
  • www.banseree.com