เงื่อนไขการเป็น Agent ของบริษัทบ้านเสรี เรียลเอสเตท

หลังจากอ่านเงื่อนไขการเป็นAgent แล้วกดยอมรับ

1.ชำระค่า Agent  ปีละ10,000 บาท   โดยผ่านบัญชีของบริษัทบ้านเสรีเรียลเอสเตท

2.หลังจากชำระค่า Agent แล้วบริษัทจะส่งVDO การเรียนรู้ให้ทางเมลล์ หรือทางไลน์

3.ให้เวบไซด์สำหรับลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฟรี  โดยให้รหัส 1 Agent ต่อ1รหัส

4.รายได้ที่ Agent ได้รับจากลูกค้า ไม่ต้องนำมาแบ่งให้บริษัท  Agent รับ100% เต็ม

5.Agent ต้องใช้ชื่อ Logo ของบริษัทบ้านเสรีเรียลเอสเตทจำกัด

6.เอกสารทุกอย่าง Agent เป็นผู้จัดหาเอง  โดยบริษัทจะให้แบบฟอร์มต่างๆให้ทางไฟล์ โดยAgentปริ้นท์เองถ่ายเอกสารเอง รวมถึงนามบัตร   ป้ายชื่อพนักงาน  โดยบริษัทมีตัวอย่างให้ดู

7.อุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์   เช่น ป้ายขายหน้าบ้าน  ป้ายขายริมทาง  Agent เป็นฝ่ายจัดหาเอง  บริษัทมีตัวอย่างให้ ดู

8.หาก Agent สร้างความเสียหายกับลูกค้า  นอกเหนือเงื่อนไขตามสัญญานี้  อันเนื่องมาจาก Agent เรียกค่าคอมมิสชั่นเกิน3%หรือค่าเช่าไม่เกินปีละ1เดือน ให้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท   

9.ห้าม Agent นำชื่อบริษัทไปสร้างความอันทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทโดยเด็ดขาด   หากบริษัทมีหลักฐานจากลูกค้าในการที่Agent นำชื่อของบริษัทไปสร้างความเสียหาย  บริษัทจะต้องนำเนินคดี ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากสร้างความเสียหายแก่บริษัท

 
  ยอมรับ


  • ชื่อ  บจก.บ้านเสรี เรียลเอสเตท
  • เลขที่บัญชี  773-2-24161-7
  • สาขาโลตัส สุขาภิบาล1 ถนนนวมินทร์
                 
ส่งหลักฐานการชำระเงิน