การชำระเงิน

สำหรับการสมัคร Agent กับทาง บจก.บ้านเสรี เรียลเอสเตท สามารถชำระค่า Agent ผ่านบัญชี ธนาคารดังนี้
 
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  
บจก.บ้านเสรี เรียลเอสเตท  773-2-24161-7 ออมทรัพย์