โอกาสทางธุรกิจ

บริษัทบ้านเสรีเรียลเอสเตท

Banseree Real Estate Co:Ltd

โอกาสทางธุรกิจ

 • คิดว่าปัจจุบัน  โอกาสในการขายบ้านขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์สิน  หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มีโอกาสที่จะขยายเมืองมากขึ้นๆ ทุกวัน ทุกปี
 • —อัตราการเกิดของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การขยายครอบครัวก็มีมากขึ้นตามลำดับ
 • —ในภาวะเศรษฐกิจที่การค้าขาย  ลำบาก แต่ทำไม ถึงมีการซื้อขายบ้านที่ดิน  อยู่ตลอด
 • —ถ้าไม่เกิดการซื้อขายบ้านที่ดิน  คิดว่า พนักงานธนาคารจะมีงานทำหรือไม่
 • —เพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจในอาชีพ  อสังหาริมทรัพย์ได้   เพียงแค่เราฝึกฝนจนเชียวชาญและชำนาญ  ซึ่งประสบการณ์เท่านั้นที่จะสะสม ให้เกิดความชำนาญ
 • —คิดว่าปัจจุบัน  โอกาสในการขายบ้านขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์สิน  หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มีโอกาสที่จะขยายเมืองมากขึ้นๆ ทุกวัน ทุกปี 
 • —อัตราการเกิดของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การขยายครอบครัวก็มีมากขึ้นตามลำดับ
 • —ในภาวะเศรษฐกิจที่การค้าขาย  ลำบาก แต่ทำไม ถึงมีการซื้อขายบ้านที่ดิน  อยู่ตลอด
 • —ถ้าไม่เกิดการซื้อขายบ้านที่ดิน  คิดว่า พนักงานธนาคารจะมีงานทำหรือไม่
 • —เพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจในอาชีพ  อสังหาริมทรัพย์ได้   เพียงแค่เราฝึกฝนจนเชียวชาญและชำนาญ  ซึ่งประสบการณ์เท่านั้นที่จะสะสม ให้เกิดความชำนาญ

โอกาสทางธุรกิจ

 • ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า โครงการบ้านจัดสรร เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสทองของนักขายอย่างเรา พนักงานขายบ้าน-ขายที่ดิน อย่างเรา
 • โครงการคอนโด เกิดขึ้นมากมาย นักพัฒนาอสังหาฯ หน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย
 • ต่อไป ถ้าเราเก่ง ตัวเราอาจจะก้าวเข้ามาเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ก็ได้
 • คนที่จะทำหรือเป็นนักพัฒนาอสังหาฯได้ ต้องมีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี เพื่อขอกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ทั้งนี้ ต้องดูปัจจัยหลายอย่าง ทางสถาบันการเงินถึงจะปล่อยกู้ได้ แต่ที่แน่ๆ ต้องมีประสบการณ์เท่านั้น โดยส่วนตัวแล้ว

ข้อดีของการฝากขายบ้านที่ดินผ่านโบรกเกอร์

 • สื่อการตลาดเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง
 • มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้ที่สนใจซื้อจริงๆ วิเคราะห์ผู้ซื้อ ก่อนนัดดูทรัพย์สิน
 • บริษัทยอมลงทุนทำการตลาดอย่างเต็มที่
 • จะไม่กีดกันการพบปะ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 • บริการ ผู้ซื้อผู้ขายทุกขั้นตอน สะดวกสบาย รวดเร็ว
 • ทำสัญญาจะซื้อจะขายอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย, วิเคราะห์สินเชื่อ ก่อนการยื่นกู้ , พาโอนกรรมสิทธิ์ ที่กรมที่ดิน , บริการ โอนกรรมสิทธิ์น้ำ-ไฟ ,อำนวยความสะดวกก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ,จัดเตรียมเอกสารก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์,สะดวกสบายทุกขั้นตอน
 • ง่าย จบ ครบ ทุกขั้นตอน                    บจก.บ้านเสรีเรียลเอสเตท

เอกสารที่ใช้สำหรับฝากขายบ้านที่ดิน

 • สำเนาโฉนด หน้า-หลัง+(สัญญาจะซื้อจะขาย ทด.13 กรมที่ดินให้ตอนซื้อทรัพย์มา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ถ้าหากมีใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุลต้องแนบด้วย
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีคนที่จะมาเซ็นสัญญาไม่ใช่ผู้ที่มีชื่ออยู่หลังโฉนด
 • เก็บเอกสารทุกคนที่มีชื่ออยู่หลังโฉนด
 • กรณีถือกรรมสิทธิ์ มากกว่า1คน แต่มีเพียง1คนที่มาเซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายต้องมีใบมอบอำนาจ จากผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ ทุกคน แต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งมาเซ็นสัญญาแต่งตั้งฯ
 • ถ้าหากเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า การเซ็นเอกสารต้องให้รัดกุม
 • หากหลังโฉนดถือกรรมสิทธิ์ เป็นผู้สูงอายุ ต้องให้มี ญาติหรือบุตร เป็นพยานและเก็บเอกสารมาของญาติมาเป็นหลักฐานด้วย 

บริการของเรา

 • รับฝากขายบ้านที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • รับยื่นสินเชื่อบ้าน กรณี ผู้ซื้อเลือกบ้านเอง
 • บริการ นิติกรรม ต่างๆ ทำสัญญาจะซื้อ-จะขาย , วิเคราะห์สินเชื่อ,ยื่นขอสินเชื่อ,โอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน,จัดเตรียมเอกสารก่อนการโอนกรรมสิทธิ์,โอนชื่อผู้ใช้น้ำ-ไฟ
 • รับบริหารโครงการขนาดเล็ก และขนาดกลางไม่เกิน100unit
 • ง่าย จบ ครบ ทุกขั้นตอน สะดวกสบายทุกอย่าง

สนใจติดต่อ:
บจก.บ้านเสรี เรียลเอสเตท BansereeRealEstate Co:Ltd

  235/8 หมู่บ้านปรีชา2   ถนนราษฏร์พัฒนา (ซอยมีสทีน)  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240

 โทร. 02-050-3261 แฟกซ์ . 02-050-3262

 

  E-mail: banseree@.com.com   ,  nokbaan@gmail.com

  www.baanseree.co.th    
  www.baanseree.com
  www.banseree.com        
เวลาติดต่อ
 • จันทร์-เสาร์ เวลา    8.00น.-17.30