เกี่ยวกับเรา

บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด
Banseree RealEstate  Co,Ltd


ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับฝากขายบ้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทุกทำเล ทุกสภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการซื้อ-ขาย - บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป   โดยบริษัทจะเป็นตัวกลางด้านการจัดการซื้อขาย  แบบครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมต่างๆ สัญญาจะซื้อจะขายที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย      บริหารโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไม่เกิน 100 Unit   ง่าย  จบ  ครบ   ทุกขั้นตอน   สะดวกสบาย  
คุณนัฐภัสสรณ์ เดชประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด

“จากประสบการณ์  ด้านอสังหาริมทรัพย์ มา กว่า10 ปี จึงมีความคิดที่จะพัฒนาศักยภาพของนายหน้าตัวแทนขายบ้านขายที่ดิน  ซึ่งภาพลักษณ์ของนายหน้าตัวแทน  ในสายตาของผู้ซื้อผู้ขายไม่ค่อยดีเท่าที่ควร  คนซื้อบางคนก็มองนายหน้าว่าขายบ้านแพง กลัวบวกราคาขาย ในสายตาคนขายก็มองว่าไม่มีความสามารถในการขายให้เขาได้  ด้วยประสบการณ์   ส่วนตัวแล้วคิดว่า การที่ใครก็ได้ที่จะทำอาชีพขายอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในอาชีพที่ทำ ให้มีความเชี่ยวชาญ    ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถ   เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อเรียนรู้ได้  ซึ่งทางบริษัท  มีการจัดอบรมไว้หลายรูปแบบ เพื่อรองรับการทำงานในแต่ละรูปแบบ”


ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
ผลประกอบการ ปี พ.ศ. 2555-2559 มีผู้ที่นำทรัพย์สินเข้ามาฝากขายกับบริษัท เพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้บริษัทมียอดขาย จากปี พ.ศ. 2555-2559 อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมั่นใจ กับการทำงานมากขึ้นๆ และทำให้ลูกค้าไว้ใจ กับบริษัทมากขึ้น

ปัจจุบันมีลูกค้า สนใจเอาทรัพย์สินเข้ามาฝากขายเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทจะดูถึงโอกาสการขายและความเป็นไปได้ก่อน จึงจะรับงานเข้ามาบริหารการขาย เพราะจะส่งผลต่อยอดขายในอนาคตด้วย

บริษัทเน้นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก เพราะลูกค้าที่เอาทรัพย์สินเข้ามาฝากขาย ลูกค้าต้องไว้ใจในการบริการของบริษัทในระดับหนึ่ง ซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะฝากความหวังไว้กับบริษัทว่าจะต้องขายทรัพย์สินให้เขาได้